act training

ACT training

De ACT-training is gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy van Stephen Hayes. Dit is een training die evenals de Mindfulness Based Cognitive Therapy gebaseerd is op een wetenschappelijk onderzochte behandelmethode bij bepaalde klachten. En evenals de mindfulness is ook de ACT heel goed bruikbaar als training voor mensen die meer voluit willen leven.

Daar waar de mindfulness zich voornamelijk richt op het kunnen zijn met wat er is en met het vermogen om stil te kunnen staan, richt de ACT zich op het in beweging komen vanuit ‘zijn’. Wat is echt belangrijk voor je? Hoe kun je je ideeën omzetten in waardevol handelen. Soms hebben we het gevoel vast te zitten. Angst voor de toekomst, angst voor verandering, vastzitten in een bepaalde sleur. Hoe ga je om met zaken die je het gevoel geven dat je vastzit?

ACT geeft je een aantal middelen om beter toe te komen aan wat je eigenlijk wilt doen. Ook in de ACT vertrekt men hierbij vanuit het ‘hier-en-nu’. In die zin is het een mooie aanvulling op onze mindfulness training. 

ACT training

individueel of groepsgewijs
410 cursus groepsgewijs
  • 8 bijeenkomsten
  • 2 uur/les
  • kleine groepen
  • individueel ook mogelijk
  • Steenbakkerstraat 70, Panningen
  • Op zichzelf staande of vervolg mindfulness training

mogelijkheden act training

psychologische flexibiliteit

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit.
Deze is gestoeld op zes zuilen:

sensus-petra-van-zon-panningen-mindfulness-coaching-training-psychosociaal-therapeut-limburg