Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

“De kracht van aandacht”

“Er is veel drukte in en om je heen en je krijgt op een dag nogal wat informatie te verwerken”. Jongeren hebben vaak ‘een vol hoofd’ en spanning in hun lijf, net als volwassenen. Ze moeten de hele dag van alles. Sommige jongeren verwoorden deze spanning als: “ik heb het gevoel voortdurend aan te staan”. Ze vinden het moeilijk om te ontspannen of tot rust te komen. Ook met de komst van mobiele telefoons, iPod's en iPad’s en de sociale media, is de hoeveelheid prikkels enorm toegenomen. Het is bijna noodzakelijk om al die prikkels te gaan managen. Mindfulness helpt om weer even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met stress.

Jongen mediteert Mindfulness workshops bij Sensus te Peel en Maas Mf voor jongeren

Hoe kan mindfulness je hierbij helpen?

Tijdens de training leert mindfulness je om regelmatig over te schakelen van de “doe” naar de zijn “stand”. Om jouw aandacht die normaal gesproken meestal naar buiten is gericht, tijdens de training, naar ‘binnen’ te richten. We oefenen in het opmerken en ervaren van je binnenwereld, zoals gedachten en gevoelens. Dit helpt je beter om te gaan met de vele prikkels in de buitenwereld. Door meer “bewustwording” ontstaat er ook een keuzevrijheid; hoe je met deze gedachten en emoties wilt omgaan. Hierdoor kun je negatieve gedachten en gevoelens eerder opmerken en een halt toeroepen, zodat ze je niet meesleuren in een neerwaartse spiraal (stress, angst en depressie).

Onderzoek laat zien dat op mindfulness gebaseerde training kan leiden tot betere prestaties, concentratie en vermindering van symptomen van angst, stress en depressie. Ik ben er van overtuigd dat iedereen de voordelen van mindfulness kan ervaren in ons drukke dagelijkse leven. En vooral ook tieners.

 IMG0005

“Als je mensen vroeg iets leert, dan kunnen ze er lang gebruik van maken”.

 Mindfulness training voor jongeren:

De mindfulness training voor jongeren bestaat uit een 8 wekelijkse groepsbijeenkomst (maximaal 8 personen) van 2 uur. Tijdens deze training, komen verschillende thema´s aan bod. Daarnaast zijn mindfulness meditaties, mindful bewegen (yoga), korte verhalen, teaching’s en (thuis)opdrachten onderdeel van de training.

Data en locatie zijn van te voren bekend en staan onder tabblad “Agenda”. (Voor tarieven zie tabblad “Tarieven en vergoedingen”.)