Psychosociale therapie

“Elke verandering begint met een andere manier van kijken”


WAT is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie is een laagdrempelige manier van praktische, psychologische hulp. Psychosociale therapie is gericht op een beter en prettiger functioneren. Het is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij door middel van gesprekken, jouw probleem inzichtelijk wordt gemaakt.
We gaan aan de slag met het verhelderen, onderzoeken en ombuigen van de dingen die jou belemmeren. Het doel is om deze belemmeringen weg te nemen en/of jou leren om er slimmer mee om te gaan. 

We gaan inventariseren wat aanleiding geeft tot stagnatie in je groei (Wat is het probleem?).
De doelen die je wilt bereiken worden in kaart gebracht (Wat is jouw doel en hoe bereik je dat?).
Vervolgens gaan we zicht verwerven op belemmerende denkpatronen en op je gevoelens en gedrag (Wat houd je tegen?). Jouw persoonlijke kwaliteiten en talenten worden (her)ontdekt. Jouw unieke kracht! Ik help je om de nieuw verworven inzichten eigen te maken door jou te laten experimenteren met nieuwe strategieën.

                                  


We gaan niet zitten graven naar problemen, maar op zoek naar mogelijkheden om je leven vollediger te leven. Het gaat er om dat je kwaliteit van leven verbetert.

                                       
                                                  

METHODIEKEN:

Methodieken die ik inzet zijn onder anderen;
Acceptance and Commitment Therapy
Mindfulness
Oplossingsgerichte gespreksvoering
Rationele Emotieve Technieken
Psycho-educatie
Transactionele Analyse
Neuro Linguïstisch Programmeren

De methodiek waarmee ik werk is afhankelijk van jou, je vraag en je doelstellingen. Een begeleidingstraject bestaat meestal uit meerdere gesprekken van een uur. De duur van een traject is afhankelijk van de hulpvraag. Door de doelgerichte werkwijze is de gemiddelde duur 5 tot 8 gesprekken.


                                         Attitude

Interveniëren, coachen en psychosociale therapie vraagt om een professionele attitude. Je mag van mij een houding verwachten, waarbij empathie, respect, echtheid en humor de verbinding leggen. Alles wat u bespreekt is strikt vertrouwelijk. Als NFG- en Registertherapeut BCZ® geldt het beroepsgeheim. Ook is er een klachtenregeling van de beroepsorganisatie.