Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsverenigingen en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk.
Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.
Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens (klik op hyperlink onder de buttons):

Beheer van deze website:
De website https://www.sensus-pvs.nl/ staat onder beheer van VDX Internet Service B.V. (voorheen Hosty!)
Zie de websiteVDX your online host. 
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.sensus-pvs.nl/ worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. VDX Internet Service B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.Statutaire naam: VDX Internet Service B.V.
KVK 08190856. Vestigingsnr. 000017174139
Adres: Vondellaan 47  |   2332 AA  Leiden