Mindfulness based counseling

Mindfulness based counseling (Mbc) is counseling waarbij gebruik wordt gemaakt van mindfulness oefeningen. Mindfulness is erkend als een effectieve behandeling met positieve onderzoeksresultaten. Sensus biedt Mbc individueel aan of in kleine groepjes.


VOOR WIE EN WANNEER?


Mindfulness based counseling is bijzonder geschikt voor cliënten die bepaalde spanningsklachten in stand houden. Bijvoorbeeld voor personen met (dreigende) burn-out klachten, angst- of depressiviteitsklachten. En voor diegenen die last hebt van (chronische) pijnklachten of lichamelijke beperkingen waar ze anders mee willen leren omgaan.
Daarnaast wordt dit specifieke programma, vaak óók ter preventie ingezet.

WAT LEER JE?

Mindfulness based counseling leert je om bewuster stil te staan bij jouw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met jouw klachten om te gaan. Daarnaast wordt je zoveel mogelijk aangemoedigd om wat je leert tijdens de sessies ook in je dagelijks leven toe te passen.

Tussen alle methoden die ik gebruik, neemt mindfulness een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt onder andere gewerkt met interventies vanuit de acceptance and commitment therapy (ACT), neuro linguïstisch programmeren (NLP), stresshantering en rationele emotieve technieken (RET).

Een begeleidingstraject bestaat meestal uit meerdere gesprekken van een uur. Het Mbc-traject bedraagt 8 sessies.


Locatie: Steenbakkerstraat 70 Panningen of markt 6 in Roggel.
Bij individuele sessies worden de data in onderling overleg bepaald en vastgelegd. 

Mindfulness based counseling is geschikt voor alle leeftijden. Er wordt altijd een programma op maat gemaakt.