Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

Werkwijze

Psychosociale therapie en coaching is gericht op een beter en prettiger functioneren. We gaan aan de slag met het verhelderen, onderzoeken en ombuigen van de dingen die jou in je werk (studie) of privéleven belemmeren. Deze belemmeringen wegnemen en/of leren er slimmer mee omgaan. 
Sensus pvs 17Er wordt geïnventariseerd wat aanleiding geeft tot stagnatie in je ontwikkeling (Wat is het probleem?). Jouw gewenste doelen die je wilt bereiken worden geformuleerd (Wat is jouw doel en hoe bereik je dat?). We gaan zicht verwerven op belemmerende denkpatronen en op je gevoelens en gedrag (Wat houd je tegen?). Persoonlijke kwaliteiten en talenten worden (her)ontdekt: jouw unieke kracht. Nieuw verworven inzichten worden geïntegreerd (in werk en privé) door te experimenteren met nieuwe strategieën.

                                      Methodieken

                                           Rationele Emotieve Technieken
                                                              Transactionele Analyse
                                                      Neuro Linguïstisch Programmeren
                                                                  Psycho-educatie 
                                                                      Mindfulness
                                                  Acceptance and Commitment Therapy


De methodiek waarmee ik werk is afhankelijk van jou, je vraag en je doelstellingen. Hoe wij ook variëren, het gesprek vormt altijd de kern van het proces.

Een begeleidingstraject bestaat meestal uit meerdere gesprekken van een uur. De duur van een traject is afhankelijk van de hulpvraag. Door de doelgerichte werkwijze is de gemiddelde duur 5 tot 12 gesprekken.

                                         Attitude

Interveniëren, coachen en counseling vraagt om een professionele attitude. Je mag van mij een houding verwachten, waarbij empathie, respect, echtheid en humor de verbinding leggen. Alles wat u bespreekt is strikt vertrouwelijk. Als NFG- en Registertherapeut BCZ® geldt het beroepsgeheim. Ook is er een klachtenregeling van de beroepsorganisatie.