Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

“De kracht van aandacht”

Mindfulness based counseling (Mbc) is counseling waarbij gebruik wordt gemaakt van mindfulness oefeningen. Mindfulness wordt steeds meer erkend als een effectieve therapeutische behandeling met positieve onderzoeksresultaten. Sensus biedt Mbc individueel en in kleine groepjes aan voor cliënten die bepaalde spanningsklachten in stand houden. Tijdens deze counseling krijg je inzicht in je eigen situatie en functioneren.

De methodiek waarmee ik werk is afhankelijk van jou, je vraag en je doelstellingen. Hoe wij ook variëren, het gesprek vormt samen met de mindfulness oefeningen de kern van het proces. Daarnaast wordt onder andere gewerkt met interventies vanuit de acceptance and commitment therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie (OT), neuro linguïstisch programmeren (NLP), stresshantering en rationele emotieve technieken (RET).

Mindfulness workshops bij Sensus te Peel en Maas

Counseling (psychosociale therapie) valt onder curatieve/complementaire hulpverlening en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij jouw eigen zorgverzekeraar of je daarvoor in aanmerking komt. Een begeleidingstraject bestaat meestal uit meerdere gesprekken van een uur. De duur van een traject is afhankelijk van de hulpvraag. Door de doelgerichte werkwijze is de gemiddelde duur 6 tot 8 gesprekken.

Sensus verzorgt mindfulness based counseling voor volwassenen en jongeren (14-20 jr.). Data worden in onderling overleg bepaald en vastgelegd.
Locatie: Steenbakkerstraat 70 Panningen.

Mindfulness based counseling is o.a. geschikt voor personen met angstgevoelens, burn-out klachten, depressiviteitsklachten, stress- en stress gerelateerde klachten.

Sensus 5