Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

Mindfulness based counseling traject

Mindfulness oftewel aandachtig zijn, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. Je aanvaardt de situatie zoals die is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leef je intenser en kun je tegelijkertijd makkelijker ontspannen. 
MBCT of training jongeren                   MBCT volwassenen

Mindfulness based counseling traject (Mbct) bestaat uit diverse mindfulness oefeningen. Daarnaast wordt er gewerkt met interventies vanuit de acceptance and commitment therapy (ACT), rationele emotieve technieken (RET), neuro linguïstisch programmeren (NLP), psycho-educatie, stresshantering en  oplossingsgerichte therapie (OT).
De meerwaarde van de groep  is onder andere de herkenning en de feedback van anderen. 
Naast de herkenning kunnen de inzichten en patronen van anderen ook je eigen ontwikkelingsproces versnellen. 

Sensus biedt de sessies individueel en in kleine groepjes aan voor cliënten met angst- of burn-out klachten, depressiviteits-, stress of stress gerelateerde klachten. De bijeenkomsten dragen bij aan meer inzicht in je eigen situatie en functioneren. Je leert praktische oefeningen waarmee je thuis meteen aan de slag kan. Ook thuisopdrachten zijn onderdeel van het traject. 
Mindfulness workshops bij Sensus te Peel en Maas
Mindfulness, ACT en RET worden steeds meer erkend als een effectieve therapeutische behandeling met positieve onderzoeksresultaten. Counseling (psychosociale therapie) valt onder alternatieve/complementaire hulpverlening en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij jouw eigen zorgverzekeraar of je daarvoor in aanmerking komt. Sensus verzorgt mindfulness based counseling voor volwassenen en jongeren (14-20 jr.). Het traject bestaat uit 8 sessies van 2 uur, inclusief een werkboek en audiobestanden om thuis mee te oefenen. Locatie: Steenbakkerstraat 70  in Panningen.

Voorwaarden:
Bij aanmelding voor de Mbct groep ga je akkoord met deze 8 sessies en het totaalbedrag dat daarmee gemoeid is. Data zijn vooraf bekend via tabblad "Agenda" en/of worden schriftelijk vastgelegd. Mocht je door overmacht verhindert zijn tijdens een groepssessie, dan mag je éénmalig een sessie, individueel inhalen. Hier kan een kleine vergoeding voor worden berekend van € 15,=.