Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

Privacy - AVG - Algemene voorwaarden

1 businessman Privat

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsverenigingen en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk.
Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens (klik op onderstaande buttons):

Privacy protocol Sensus 2018AVG Rapport Sensus 2018Privacy protocol website Sensus 2018Algemene vorwaarden Sensus 2018

          

Beheer van deze website:
De website https://www.sensus-pvs.nl/ staat onder beheer van Spango Internet. Zie de websiteSpango Internet.
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.sensus-pvs.nl/ worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Spango Internet zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Statutaire naam: Spango Internet B.V.
KVK 32096872 Vestigingsnr. 000018723551 Koningsbeltweg 74 1329AK Almerekeyboard 895556 1920