Sensus, praktijk voor counseling, coaching en training

Wat houdt de therapie in ?

In ACT wordt jou geleerd je te richten op zaken die je op directe wijze kan beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.
Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als evidence based.

zd

 

Acceptance and commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken met elkaar combineert.Het model van ACT bevat zes zuilen:

Mindfulness: In contact komen met het hier en nu.
Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT. (Bron: Gijs Jansen)

ACT therapie valt onder psychosociale therapie en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Deze kosten gaan niet van je eigen risico af. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar voor welke vergoeding je in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.
zc